Chat with us
top of page
Working on Laptop

Hotel 987 Design Prague (zwany dalej „my”, „nasz” lub „nas”) zobowiązuje się do ochrony Twojej prywatności. Niniejsza polityka prywatności opisuje praktyki hotelu 987 Design Prague w odniesieniu do informacji zbieranych od użytkowników uzyskujących dostęp do naszej strony internetowej pod adresem www.987praguehotel.com („Witryna”) lub w inny sposób udostępniają nam dane osobowe. Polityka zawiera także informacje na temat plików cookies. Poniższe zasady mają na celu ochronę Twojej prywatności i zapewnienie, że Twoje dane osobowe będą traktowane w sposób bezpieczny i odpowiedzialny. Zachęcamy do regularnego zapoznawania się z niniejszą polityką, aby być na bieżąco z naszymi najbardziej aktualnymi praktykami w zakresie polityki prywatności.

Oświadczenie o ochronie prywatności

Informacje, które zbieramy

Gromadzimy dwa rodzaje danych i informacji od Użytkowników:

 • Dane nieosobowe: Pierwszy rodzaj informacji to informacje niezidentyfikowane i niemożliwe do zidentyfikowania, które mogą zostać udostępnione lub zebrane w trakcie korzystania przez Ciebie z Witryny. Nie jesteśmy świadomi tożsamości Użytkownika, od którego zebrano Dane Nieosobowe. Gromadzone dane nieosobowe mogą obejmować zbiorcze informacje o użytkowaniu i informacje techniczne przesyłane przez urządzenie, w tym określone informacje o oprogramowaniu i sprzęcie (np. typ przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez urządzenie, preferencje językowe, czas dostępu itp.). w celu ulepszenia funkcjonalności naszej Strony. Możemy również zbierać informacje o Twojej aktywności w Witrynie (np. przeglądanych stronach, przeglądaniu online, kliknięciach, działaniach itp.).
   

 • Dane osobowe: Drugi rodzaj informacji to informacje umożliwiające indywidualną identyfikację, czyli informacje, które identyfikują osobę fizyczną lub mogą przy rozsądnym wysiłku zidentyfikować tę osobę. Informacje takie obejmują:

 

 • Informacje o urządzeniu: Zbieramy dane osobowe z Twojego urządzenia. Informacje takie obejmują dane geolokalizacyjne, adres IP, unikalne identyfikatory (np. adres MAC i UUID) oraz inne informacje związane z Twoją aktywnością w Witrynie.
   

 • Rejestracja: Kiedy zapiszesz się do newslettera na naszej Stronie, zostaniesz poproszony o podanie nam pewnych danych, takich jak: imię i nazwisko oraz adres e-mail.
   

 • Informacje kontaktowe: Kiedy wypełnisz formularz kontaktowy na naszej Stronie, zostaniesz poproszony o podanie nam pewnych danych, takich jak: imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail.
   

 • Informacja o rezerwacji: Dokonując rezerwacji online w naszym systemie rezerwacji, zostaniesz poproszony o podanie nam pewnych danych, takich jak: imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane demograficzne, informacje dotyczące płatności. Nowy akapit
   

   Otrzymujemy Twoje dane osobowe z różnych źródeł:

 • Gdy dobrowolnie podajesz nam swoje dane osobowe podczas wypełniania formularza lub dokonywania rezerwacji online;

 • Kiedy korzystasz z naszej Strony lub uzyskujesz do niej dostęp w związku z korzystaniem z naszych usług;

 • Od zewnętrznych dostawców, usług i rejestrów publicznych (na przykład dostawców analiz ruchu).

Korzystanie z informacji

Gromadzimy dwa rodzaje danych i informacji od Użytkowników:

 • Aby prowadzić dokumentację wewnętrzną;

 • Aby wysyłać Ci powiadomienia dotyczące naszych usług, przekazywać informacje techniczne i reagować na wszelkie problemy z obsługą klienta, jakie możesz mieć;

 • Aby okresowo wysyłać promocyjne e-maile o nowych produktach, ofertach specjalnych lub innych informacjach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować;

 • Aby wyświetlać reklamy podczas korzystania z naszej Strony (więcej informacji znajdziesz w sekcji „Reklamy”); 

 • Aby promować nasze produkty (więcej informacji można znaleźć w sekcji „Marketing”);

 • Aby dostosować Stronę do Twoich zainteresowań; 

 • W celu prowadzenia celów statystycznych i analitycznych, mających na celu ulepszenie Strony.

Reklama

Możemy korzystać z technologii reklamowej stron trzecich w celu wyświetlania reklam podczas uzyskiwania dostępu do Witryny. Technologia ta wykorzystuje Twoje dane w związku z korzystaniem przez Ciebie z Usług w celu wyświetlania Ci reklam (poprzez umieszczenie plików cookie stron trzecich w Twojej przeglądarce internetowej)

Marketing

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp. sami lub za pośrednictwem naszych zewnętrznych podwykonawców do celówr w celu dostarczenia Państwu materiałów promocyjnych dotyczących naszych usług, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować. 


Szanując Twoje prawo do prywatności, w takich materiałach marketingowych zapewniamy Ci możliwość rezygnacji z otrzymywania od nas dalszych ofert marketingowych. Jeśli zrezygnujesz z subskrypcji, usuniemy Twój adres e-mail lub numer telefonu z naszych marketingowych list dystrybucyjnych. 


Pamiętaj, że nawet jeśli zrezygnujesz z otrzymywania od nas marketingowych wiadomości e-mail, możemy wysyłać Ci inne rodzaje ważnych wiadomości e-mail, nie dając Ci możliwości rezygnacji z ich otrzymywania. Mogą one obejmować ogłoszenia dotyczące obsługi klienta lub powiadomienia administracyjne.

 

Dzielenie się informacjami

Nie wynajmujemy, nie sprzedajemy ani nie udostępniamy danych Użytkowników stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w ograniczonej liczbie okoliczności, w tym:

 

 • Zewnętrzni dostawcy usług: udostępniamy dane osobowe stronom trzecim zaangażowanym w proces świadczenia usług na Twoją rzecz. Te strony trzecie mogą wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane, i nie mogą ujawniać ich żadnej innej stronie trzeciej, chyba że za naszym wyraźnym poleceniem i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

 

 • Legalne & Organy regulacyjne: Możemy udostępniać Twoje dane osobowe organom prawnym i regulacyjnym lub innym stronom trzecim, gdy jest to wymagane przez prawo, konieczne, aby umożliwić nam korzystanie z naszych praw, wywiązanie się z naszych obowiązków prawnych lub konieczne do podjęcia działań w związku z nielegalnymi działalności lub w celu ochrony bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby.
   

 • Zmiany biznesowe: Jeśli całość lub część naszej firmy zostanie sprzedana, połączona lub w inny sposób przeniesiona, możemy przekazać Twoje dane osobowe w ramach tego przejścia. Możemy przekazywać Twoje dane osobowe także właścicielom zarządzanych przez nas hoteli.
   

Prawa użytkownika

Możesz poprosić o: 

 • Otrzymaj potwierdzenie, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące Ciebie, i uzyskaj dostęp do przechowywanych danych osobowych wraz z informacjami dodatkowymi. 

 • Otrzymaj kopię danych osobowych, które przekazałeś nam bezpośrednio, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. 

 • Poproś o sprostowanie swoich danych osobowych, nad którymi mamy kontrolę.

 • Poproś o usunięcie swoich danych osobowych. 

 • Sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych osobowych. 

 • Żądanie ograniczenia przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

 • Złóż skargę do organu nadzorczego.

 

Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego i mogą podlegać naszym własnym uzasadnionym interesom i wymogom regulacyjnym.

Zatrzymanie

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do świadczenia naszych usług oraz do wywiązania się z naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych zasad. Okresy przechowywania zostaną ustalone z uwzględnieniem rodzaju zbieranych informacji i celu, w jakim są zbierane, mając na uwadze wymogi mające zastosowanie w danej sytuacji oraz konieczność zniszczenia nieaktualnych, niewykorzystanych informacji w możliwie najwcześniejszym rozsądnym terminie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami będziemy prowadzić rejestry zawierające dane osobowe klientów, dokumenty dotyczące otwarcia konta, komunikację i wszelkie inne informacje wymagane przez obowiązujące przepisy i regulacje. Możemy sprostować, uzupełnić lub usunąć niekompletne lub niedokładne informacje w dowolnym momencie i według własnego uznania.

Bezpieczeństwo

Przywiązujemy dużą wagę do wdrażania i utrzymywania bezpieczeństwa Witryny i Twoich informacji. Stosujemy standardowe procedury i zasady branżowe, aby zapewnić bezpieczeństwo gromadzonych i przechowywanych przez nas informacji oraz zapobiegać nieupoważnionemu wykorzystaniu takich informacji, a także wymagamy, aby każda strona trzecia przestrzegała podobnych wymogów bezpieczeństwa, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Chociaż podejmujemy uzasadnione kroki w celu ochrony informacji, nie możemy ponosić odpowiedzialności za działania osób, które uzyskują nieautoryzowany dostęp lub nadużywają naszej Witryny i nie udzielamy żadnych gwarancji, wyraźnych, dorozumianych ani innych, że uniemożliwimy taki dostęp.

Oświadczenie dotyczące plików cookie

Definicja pliku cookie

Plik cookie to niewielka informacja, która jest wysyłana do Twojej przeglądarki podczas przeglądania strony internetowej i zapisywana na dysku twardym Twojego urządzenia (komputera, tabletu lub smartfona). Pliki cookie są bardzo pomocne i można je wykorzystywać do różnych celów. Cele te obejmują umożliwienie Ci sprawnej nawigacji pomiędzy stronami, umożliwienie automatycznej aktywacji niektórych funkcji, zapamiętywanie Twoich preferencji oraz przyspieszenie i ułatwienie interakcji pomiędzy Tobą a naszymi Usługami. Pliki cookie są również używane, aby zapewnić, że wyświetlane reklamy są odpowiednie dla Ciebie i Twoich zainteresowań, a także aby zestawić dane statystyczne dotyczące korzystania przez Ciebie z naszych Usług.

Rodzaje plików cookie

W Serwisie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „cookie sesyjne”, które są przechowywane tylko tymczasowo podczas sesji przeglądania, aby umożliwić normalne korzystanie z systemu i są usuwane z Twojego urządzenia po zamknięciu przeglądarki; 

 

 • „trwałe pliki cookie”, które są odczytywane tylko przez Stronę, zapisywane na Twoim komputerze przez określony czas i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Takie pliki cookie są używane, gdy musimy wiedzieć, kim jesteś w przypadku ponownych wizyt, na przykład aby umożliwić nam zapisanie Twoich preferencji do następnego logowania; 
   

 • „pliki cookie stron trzecich”, które są ustawiane przez inne usługi internetowe, które wyświetlają treści na przeglądanej stronie, na przykład przez zewnętrzne firmy analityczne, które monitorują i analizują nasz dostęp do sieci.

 

Pliki cookie nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, ale przechowywane przez nas dane osobowe mogą być przez nas powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. 


Korzystamy również z narzędzia zwanego „Google Analytics” w celu gromadzenia informacji na temat korzystania przez Ciebie z Witryny. Google Analytics zbiera takie informacje, jak częstość korzystania z Witryny przez użytkowników, jakie strony odwiedzają itp. Informacje, które otrzymujemy z Google Analytics, wykorzystujemy wyłącznie w celu ulepszenia naszej Witryny i usług. Google Analytics zbiera adres IP przypisany do Ciebie w dniu odwiedzania witryn, a nie Twoje imię i nazwisko lub inne informacje identyfikujące. Nie łączymy informacji zebranych za pomocą Google Analytics z danymi osobowymi. Zdolność Google do wykorzystywania i udostępniania informacji zebranych przez Google Analytics na temat Twoich wizyt w tej Witrynie jest ograniczona Warunkami korzystania z Google Analytics i Polityką prywatności Google.

Wycofanie zgody 

Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, ustawiając przeglądarkę tak, aby wyłączała pliki cookie lub usuwała wszystkie pliki cookie z przeglądarki, postępując zgodnie z instrukcjami preferencji Twojego urządzenia. Jeśli jednak zdecydujesz się wyłączyć pliki cookie, niektóre funkcje naszej Witryny mogą nie działać prawidłowo, a korzystanie z Internetu może być ograniczone.

DALSZA INFORMACJA

Zastrzegamy sobie prawo do okresowych zmian lub aktualizacji Polityki prywatności; istotne zmiany zaczną obowiązywać natychmiast po wyświetleniu zmienionej Polityki prywatności. Ostatnia wersja zostanie uwzględniona w sekcji „Ostatnia modyfikacja”. Dalsze korzystanie z Witryny po powiadomieniu o takich zmianach na naszej stronie internetowej oznacza potwierdzenie i zgodę na takie zmiany w Polityce prywatności oraz zgodę na przestrzeganie warunków takich poprawek.


Jeśli masz jakiekolwiek ogólne pytania dotyczące Witryny lub informacji, które o Tobie zbieramy oraz sposobu, w jaki z niej korzystamy, możesz skontaktować się z nami pod adresem info@987praguehotel.com.


Ostatnia modyfikacja 29 kwietnia 2021 r

KLIKNIJ TUTAJ, ABY SPRAWDZIĆ NASZE NAJNOWSZE OFERTY

bottom of page