Chat with us
top of page
Working on Laptop

987 Design Prague hotel (dále jen „my“, „náš“ nebo „nás“) se zavazuje zachovat vaše soukromí. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují postupy hotelu 987 Design Prague s ohledem na informace shromážděné od uživatelů, kteří přistupují na naše webové stránky na adrese www.987praguehotel.com (dále jen „stránky“) nebo s námi jinak sdílet osobní údaje. Zásady také obsahují informace o cookies. Účelem následujících zásad je chránit vaše soukromí a zajistit, aby se s vašimi osobními údaji nakládalo bezpečným a odpovědným způsobem. Doporučujeme vám, abyste se na tyto zásady průběžně odkazovali, abyste měli přehled o našich nejnovějších postupech v oblasti ochrany osobních údajů.

Prohlášení o ochraně soukromí

Informace, které shromažďujeme

Od uživatelů shromažďujeme dva typy údajů a informací:

 • Neosobní informace: Prvním typem informací jsou neidentifikovatelné a neidentifikovatelné informace, které mohou být zpřístupněny nebo shromážděny prostřednictvím vašeho používání stránek. Nejsme si vědomi identity uživatele, od kterého byly shromážděny neosobní údaje. Shromažďované neosobní informace mohou zahrnovat vaše souhrnné informace o používání a technické informace přenášené vaším zařízením, včetně určitých informací o softwaru a hardwaru (např. typ prohlížeče a operačního systému, které vaše zařízení používá, jazykové preference, doba přístupu atd.) za účelem vylepšení funkčnosti našich stránek. Můžeme také shromažďovat informace o vaší aktivitě na Stránkách (např. zobrazené stránky, online procházení, kliknutí, akce atd.).
   

 • Osobní údaje: Druhým typem informací, které jsou individuálně identifikovatelné informace, jsou informace, které identifikují jednotlivce nebo mohou s přiměřeným úsilím identifikovat jednotlivce. Mezi takové informace patří:

 

 • Informace o zařízení: Shromažďujeme osobní údaje z vašeho zařízení. Mezi takové informace patří geolokační údaje, IP adresa, jedinečné identifikátory (např. MAC adresa a UUID) a další informace, které se týkají vaší aktivity prostřednictvím Stránek.
   

 • Registrační informace: Když se přihlásíte k odběru newsletteru na našem webu, budete požádáni, abyste nám poskytli určité podrobnosti, jako je: celé jméno a e-mail.
   

 • Kontaktní informace: Když vyplníte formulář Kontaktujte nás na našem webu, budete požádáni, abyste nám poskytli určité podrobnosti, jako je: celé jméno, telefonní číslo a e-mail.
   

 • Informace o rezervaci: Při online rezervaci v našem rezervačním systému budete požádáni, abyste nám poskytli určité podrobnosti, jako jsou: celé jméno, kontaktní údaje, demografické údaje, platební údaje. Nový odstavec
   

   Vaše osobní údaje získáváme z různých zdrojů:

 • Když nám dobrovolně poskytnete své osobní údaje při vyplňování formuláře nebo při online rezervaci;

 • Když používáte naše stránky nebo k nim přistupujete v souvislosti s používáním našich služeb;

 • Od poskytovatelů, služeb a veřejných registrů třetích stran (například od dodavatelů analýzy návštěvnosti).

Použití informací

Od uživatelů shromažďujeme dva typy údajů a informací:

 • Vedení interních záznamů;

 • Abychom vám mohli zasílat upozornění týkající se našich služeb, poskytovat vám technické informace a reagovat na jakýkoli problém se zákaznickým servisem, který můžete mít;

 • k pravidelnému zasílání propagačních e-mailů o nových produktech, speciálních nabídkách nebo jiných informacích, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat;

 • Abychom vám při používání našich stránek zobrazovali reklamy (další informace naleznete v části „Reklamy“); 

 • Prodávat naše produkty (více viz „Marketing“);

 • Chcete-li stránky přizpůsobit svým zájmům; 

 • Provádět statistické a analytické účely, jejichž cílem je zlepšit stránky.

Reklamní

Můžeme použít reklamní technologii třetí strany k zobrazování reklam, když vstoupíte na stránky. Tato technologie používá vaše informace týkající se vašeho používání Služeb k zobrazování reklam (umístěním souborů cookie třetích stran do vašeho webového prohlížeče)

Marketing

Vaše osobní údaje, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo atd., můžeme použít sami nebo pomocí našich subdodavatelů třetích stran pror účelem poskytnout vám propagační materiály týkající se našich služeb, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat. 


S ohledem na vaše právo na soukromí vám v rámci takových marketingových materiálů poskytujeme prostředky k odmítnutí přijímání dalších marketingových nabídek od nás. Pokud se odhlásíte, odstraníme vaši e-mailovou adresu nebo telefonní číslo z našich marketingových distribučních seznamů. 


Vezměte prosím na vědomí, že i když jste se odhlásili z odběru marketingových e-mailů od nás, můžeme vám zasílat jiné typy důležitých e-mailových sdělení, aniž bychom vám nabízeli možnost odhlásit se z jejich zasílání. Mohou zahrnovat oznámení zákaznických služeb nebo administrativní oznámení.

 

Sdílení informací

Nepronajímáme, neprodáváme ani nesdílíme informace Uživatelů se třetími stranami, s výjimkou případů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje můžeme sdílet za omezeného počtu okolností, včetně:

 

 • Poskytovatelé služeb třetích stran: Osobní údaje sdílíme s třetími stranami zapojenými do procesu poskytování služeb vám. Tyto třetí strany mohou používat vaše osobní údaje pouze k účelu, pro který byly poskytnuty, a nesmějí je sdělovat žádné jiné třetí straně, s výjimkou našeho výslovného pokynu a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

 

 • Právní & Regulační orgány: Můžeme sdílet vaše osobní údaje s právními a regulačními orgány nebo jinými třetími stranami, pokud je to vyžadováno zákonem, pokud je to nutné k tomu, abychom mohli vykonávat naše zákonná práva, abychom dodrželi naše zákonné povinnosti nebo pokud je to nutné k přijetí opatření týkajících se nezákonného činnosti nebo k ochraně bezpečnosti jakékoli osoby.
   

 • Obchodní přechody: Pokud je celá naše společnost nebo její část prodána, sloučena nebo jinak převedena, můžeme v rámci tohoto přechodu převést vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje můžeme také předávat majitelům námi spravovaných hotelů.
   

Uživatelská práva

Můžete požádat o: 

 • Získejte potvrzení o tom, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a získejte přístup k vašim uloženým osobním údajům spolu s doplňujícími informacemi. 

 • Získejte kopii osobních údajů, které nám dobrovolně poskytnete, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. 

 • Požádat o opravu vašich osobních údajů, které máme pod kontrolou.

 • Požádejte o vymazání vašich osobních údajů. 

 • Vznést námitku proti zpracování osobních údajů námi. 

 • Žádost o omezení zpracování vašich osobních údajů z naší strany.

 • Podejte stížnost u dozorového úřadu.

 

Upozorňujeme však, že tato práva nejsou absolutní a mohou podléhat našim vlastním oprávněným zájmům a regulačním požadavkům.

Udržení

Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak to bude nutné k poskytování našich služeb, a pokud to bude nutné ke splnění našich zákonných povinností, řešení sporů a vymáhání našich zásad. Doba uchovávání bude stanovena s ohledem na typ shromažďovaných informací a účel, pro který jsou shromažďovány, s ohledem na požadavky platné pro danou situaci a potřebu zničit zastaralé, nepoužité informace v co nejkratší přiměřené době. Podle platných předpisů budeme uchovávat záznamy obsahující osobní údaje klientů, dokumenty o otevření účtu, komunikaci a cokoli jiného, jak to vyžadují platné zákony a předpisy. Neúplné nebo nepřesné informace můžeme kdykoli a podle vlastního uvážení opravit, doplnit nebo odstranit.

Bezpečnostní

Implementaci a udržování bezpečnosti Stránek a vašich informací věnujeme velkou péči. Používáme standardní postupy a zásady v oboru, abychom zajistili bezpečnost informací, které shromažďujeme a uchováváme, a abychom zabránili neoprávněnému použití jakýchkoli takových informací, a požadujeme, aby každá třetí strana dodržovala podobné požadavky na zabezpečení v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Přestože podnikáme přiměřené kroky k ochraně informací, nemůžeme být zodpovědní za činy těch, kteří získají neoprávněný přístup nebo zneužijí naše stránky, a neposkytujeme žádnou záruku, výslovnou, předpokládanou ani jinou, že takovému přístupu zabráníme.

Prohlášení o souborech cookie

Definice souboru cookie

Cookie je malá informace, která je odeslána do vašeho prohlížeče, když si prohlížíte webovou stránku, a je umístěna na pevný disk vašeho zařízení (počítač, stůl nebo chytrý telefon). Soubory cookie jsou velmi užitečné a lze je použít pro různé účely. Mezi tyto účely patří umožnění efektivní navigace mezi stránkami, umožnění automatické aktivace určitých funkcí, zapamatování si vašich preferencí a rychlejší a jednodušší interakce mezi vámi a našimi službami. Soubory cookie se také používají k tomu, abychom zajistili, že reklamy, které vidíte, jsou relevantní pro vás a vaše zájmy, a k sestavení statistických údajů o vašem používání našich Služeb.

Typy souborů cookie

Web používá následující typy souborů cookie:

 • „soubory cookie relace“, které se ukládají pouze dočasně během relace prohlížení, aby bylo umožněno normální používání systému, a při zavření prohlížeče se z vašeho zařízení vymažou; 

 

 • „trvalé soubory cookie“, které stránka pouze čte, ukládají se na váš počítač na pevně stanovenou dobu a po zavření prohlížeče se nevymažou. Tyto soubory cookie se používají tam, kde potřebujeme vědět, kdo jste pro opakované návštěvy, například abychom mohli uložit vaše preference pro příští přihlášení; 
   

 • „cookies třetích stran“, které jsou nastaveny jinými online službami, které provozují obsah na stránce, kterou si prohlížíte, například analytickými společnostmi třetích stran, které monitorují a analyzují náš webový přístup.

 

Soubory cookie neobsahují žádné informace, které by vás osobně identifikovaly, ale osobní údaje, které o vás uchováváme, můžeme propojit s informacemi uloženými v souborech cookie a získanými z nich. 


Ke shromažďování informací o vašem používání webu používáme také nástroj zvaný „Google Analytics“. Google Analytics shromažďuje informace, jako například jak často uživatelé přistupují na web, jaké stránky navštíví, když tak učiní atd. Informace, které získáme z Google Analytics, používáme pouze ke zlepšení našich stránek a služeb. Google Analytics shromažďuje IP adresu, která vám byla přidělena v den, kdy navštívíte stránky, spíše než vaše jméno nebo jiné identifikační údaje. Nekombinujeme informace shromážděné pomocí Google Analytics s osobními údaji. Schopnost společnosti Google používat a sdílet informace shromážděné službou Google Analytics o vašich návštěvách tohoto webu je omezena podmínkami použití služby Google Analytics a zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google.

Odvolání souhlasu 

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nastavením prohlížeče tak, aby soubory cookie zakázal nebo z prohlížeče odstranil všechny soubory cookie, a to podle pokynů v preferencích vašeho zařízení. Pokud se však rozhodnete soubory cookie zakázat, některé funkce našich stránek nemusí fungovat správně a vaše online zkušenosti mohou být omezené.

DALŠÍ INFORMACE

Vyhrazujeme si právo pravidelně měnit nebo revidovat Zásady ochrany osobních údajů; podstatné změny vstoupí v platnost okamžitě po zobrazení revidovaných zásad ochrany osobních údajů. Poslední revize se projeví v sekci "Poslední úprava". Vaše další používání stránek po oznámení takových změn na naší webové stránce představuje vaše uznání a souhlas s takovými změnami zásad ochrany osobních údajů a váš souhlas s tím, že budete vázáni podmínkami těchto změn.


Máte-li jakékoli obecné dotazy týkající se Stránek nebo informací, které o vás shromažďujeme a jak je používáme, můžete nás kontaktovat na info@987praguehotel.com.


Naposledy upraveno 29. dubna 2021

KLIKNĚTE ZDE A ZKONTROLUJTE NAŠE POSLEDNÍ NABÍDKY

bottom of page